Настоящата политика за поверителност описва как Kokorentacar.bg събира, използва, защитава и управлява данните на посетителите на нашия уебсайт. Kokorentacar.bg е задължена да защитава личните данни на всички посетители на уебсайта ни в съответствие с Регламента относно защитата на личните данни (GDPR).

Какви данни събираме

Kokorentacar.bg може да събира следните лични данни от посетителите на уебсайта ни:

Как използваме вашите данни

Kokorentacar.bg може да използва събраните данни за следните цели:

Как защитаваме вашите данни

Kokorentacar.bg използва подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни от неправомерен достъп, използване, загуба или разкриване. Когато въвеждате лична информация в нашия уебсайт, тази информация се криптира с помощта на SSL технологията. Кокорентакар.bg не разкрива личните данни на посетителите на нашия уебсайт на трети страни без вашето изрично съгл

асие, освен ако това не е необходимо за предоставянето на услугите ни или не е задължително по закон.

Как управляваме вашите данни

Kokorentacar.bg запазва правото да запазва вашите лични данни в срок, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, както и да ги унищожи след изтичане на срока. Посетителите на уебсайта ни имат правото да поиска достъп до своите лични данни, както и да поиска тези данни да бъдат коригирани, изтрити или ограничени по обработката им. В случай, че имате въпроси или желаете да упражните правата си за защита на личните данни, можете да се свържете с нас чрез контактната форма на уебсайта ни.

Промени в нашата политика за поверителност

Kokorentacar.bg запазва правото да променя настоящата политика за поверителност, за да се адаптира към промените в законодателството и практиките на отрасъла. В случай на промени в политиката за поверителност, ще публикуваме актуализацията на уебсайта ни и ще обновим датата на последната актуализация на политиката за поверителност.

Заключение

Настоящата политика за поверителност на Kokorentacar.bg е съставена, за да осигури, че вашите лични данни са защитени и управлявани съгласно GDPR и други съответни законодателни актове. Ние ще продължим да улесняваме процеса на наемане на автомобили и да подобряваме нашите услуги, като в същото време ще гарантираме, че вашите лични данни са защитени.

Lux Rentacar Добрич

Обикновено отговаря веднага в работно време.

Здравейте, добре дошли в сайта. Моля, щракнете върху бутона по-долу, за да говорите с мен чрез месинджър.

Резервация на кола под наем